DP1: Resultaten & conclusies

5) Wie, Wanneer?

Deze evaluatie werd uitgevoerd met 12 computerwetenschappers (n=12), waaronder acht mannen en vier vrouwen. De leeftijd schommelde tussen 22 jaar en 32 jaar. Alle personen studeren op masterniveau aan de Katholieke Universiteit Leuven of zijn er tewerkgesteld. Slechts twee personen gebruikten geen smartphone. Alle afspraken waren individueel en gingen door op het departement computerwetenschappen in Heverlee. Elke evaluatie nam ongeveer 35 minuten in beslag.

6) Resultaten & conclusies

Omdat het ontwerp van dit prototype heel sterk gelijkt op het ontwerp van het laatste papieren prototype, is de kans groot dat er problemen van de vorige evaluatie terugkomen in deze evaluatie. In deze sectie worden alle problemen besproken die zich tijdens deze evaluatie voordeden. Voor elk probleem worden er mogelijke oplossingen gegeven waarvan één oplossing kan worden gebruikt in een volgend prototype.

1. Afstand en tijd bij de vooruitgang niet duidelijk (n=8)

Screen Shot 2014-03-06 at 19.22.54
Probleem:
Acht van de 12 ondervraagden hadden een probleem met de afstand en tijd die naast het percentage van de vooruitgang staan. Deze personen dachten dat deze cijfers de totale afstand en tijd voorstelden die deze week dienen afgelegd te worden. Deze cijfers betekenen echter de totale afstand en tijd die deze week reeds werd afgelegd.

Mogelijke oplossing:
In de vorige evaluaties werd steeds de focus gelegd op de percentages en niet zo zeer op deze cijfers. In deze evaluatie werd voor het eerst expliciet gevraagd wat deze cijfers betekenden. Dit is hoogstwaarschijnlijk de reden waarom dit probleem zich nu pas voordoet. Een voor de hand liggende oplossing is om de totale geplande afstand en tijd toe te voegen. Indien de totale geplande afstand 10 km is en de voorlopige afgelegde afstand 7.5 km is, dan zou de tekst “7.5 km / 10 km” verschijnen. Een andere mogelijkheid is om tussen de procenten en de cijfers een ‘=-teken’ te plaatsen. Dit geeft aan dat bijvoorbeeld 48% overeenkomt met 7.5 km en 3 uur. Deze oplossing is simpeler dan de eerste oplossing en neemt minder plaats in beslag. Omdat simpliciteit een ontwerpcriterium is, zal de tweede oplossing gebruikt worden.

2. Relatie tussen activiteit en details niet duidelijk (n=8) – zelfde probleem als in pp2
Probleem:
Voor acht van de 12 personen was het niet duidelijk dat de details die aan de rechterzijde van het dashboard worden weergegeven, gekoppeld zijn aan een activiteit. Dit is exact hetzelfde probleem dat zich voordeed bij het vorige prototype (zie resultaten pp2).

Mogelijke oplossing:
Een mogelijke oplossing werd reeds besproken in sectie resultaten pp2. Deze oplossing zal worden toegevoegd in het volgende digitaal prototype.

3. Uitrekken van slider niet duidelijk (n=5)

Screen Shot 2014-03-06 at 19.43.28
Probleem:
De standaardperiode die door de slider wordt aangeduid is de huidige week. Vijf van de 12 personen vonden geen manier om ook de vorige week toe te voegen aan de huidige selectie. Het was dus niet duidelijk dat de slider kon verlengd worden door de uiteinden te verslepen.

Mogelijke oplossing:
Een mogelijke verklaring voor dit probleem is dat de slider geen aanwijzingen aan de uiteinden bevat die er op kunnen wijzen dat de slider verlengd kan worden. Dit probleem kwam niet voor in het laatste papieren prototype. Het ontwerp van de slider verschilde er echter lichtjes (zie ontwerp pp2). Daar werd aan het uiteinde van de slider een klein knopje voorzien als aanwijzing voor het verlengen van de balk. Om het probleem op te lossen, lijkt het dus aangewezen om een dergelijke aanwijzing toe te voegen aan het huidige ontwerp van de slider.

4. Het gebruik van de navigatiebalk (n=4)

Screen Shot 2014-03-06 at 20.01.01
Probleem:
Tijdens de evaluatie werd gevraagd om m.b.v. van bovenstaande navigatiebalk een maand terug te gaan in de tijd. Vier van de 12 ondervraagden hadden geen idee hoe dit op een snelle manier mogelijk was.

Mogelijke oplossing:
Wanneer er wordt geklikt op de titel van de balk, namelijk de datum, opent er een kleine kalender waarop een andere datum gekozen kan worden. Het was dus niet duidelijk dat deze kalender tevoorschijn zou komen bij het klikken op de datum. Een maatregel die getroffen werd is het wijzigen van de cursor wanneer de muis over de datum glijdt. De cursor verandert dan in een handje om aan te geven dat er op geklikt kan worden. Deze maatregel was echter reeds aanwezig in dit prototype. Een bijkomende oplossing zou kunnen zijn om een kalender-knopje toe te voegen achter de datum. Dit verlaagt echter, in kleine mate, het simplistisch uiterlijk van de navigatiebalk, wat tevens een ontwerpcriterium is. Een andere mogelijke oplossing is om de datum het uiterlijk van een knop te geven. Eén van deze oplossingen zal echter nog niet worden doorgevoerd in het volgende prototype. Er zal worden afgewacht of dit bij de evaluatie van het volgende prototype een probleem blijft vormen.

5. Navigeren doorheen de planning (n=3)

Screen Shot 2014-03-06 at 20.24.51
Probleem:
Drie van de 12 computerwetenschappers gebruikten de pijlen die aan de planning vasthangen om te navigeren naar de vorige week. Navigeren dient echter gedaan te worden m.b.v. de navigatiebalk bovenaan de planning. Toen de drie personen merkten dat er aan deze pijlen geen actie hing, werd de navigatiebalk gebruikt.

Mogelijke oplossing:
Dit fenomeen kwam enigszins onverwacht omdat deze pijlen werden toegevoegd als aanwijzing en niet als knop. Deze pijlen proberen duidelijk te maken dat de planning is opgedeeld in drie rijen en dat elke rij overeenkomt met de sport naar waar de pijl wijst. Dit fenomeen heeft zich echter nooit voorgedaan bij de evaluatie van het laatste papieren prototype. Dit probleem wordt echter gecreëerd door het inconsistent gebruiken van een pijl, waardoor aan een pijl meerdere betekenissen worden gekoppeld. Omdat consistentie een ontwerpcriterium is, zal de vooruitgang van elk van de drie sporten worden vastgehecht aan de planning. Dit zorgt ervoor dat deze aanwijzingspijlen achterwege gelaten kunnen worden.

6. Grafiek tijdsverdeling niet altijd gevonden (n=4)
Probleem:
Tijdens de evaluatie werd er gevraagd waar een grafiek van de tijdverdeling in de drie disciplines te zien was. Vier van de 12 testpersonen hadden niet door dat deze grafiek kon worden opgevraagd door op het grafiek-knopje boven de planning te klikken.

Mogelijke oplossing:
Dit probleem deed zich, op één individu na, niet voor bij de evaluatie van het laatste papieren prototype met triatleten. Omdat de testpersonen van deze evaluatie niet behoren tot het doelpubliek, zal dit probleem nog niet worden aangepakt in de uitwerking van het volgende prototype. Er zal met dit probleem meer rekening worden gehouden indien het zich ook talrijk voordoet in de volgende evaluatie.

7. Kopiëren van een activiteit in de planning
Het kopiëren van een activiteit is mogelijk door de combinatie van het indrukken van de SHIFT-toets en het verslepen van de activiteit naar het juiste vakje. Aan alle ondervraagden werd gevraagd welke toets ze zouden indrukken om een activiteit te kopiëren. De antwoorden waren verdeeld als volgt:
– (n=7): CRTL-toets (of de CMD-toets op Mac)
– (n=3): Kopie maken door met de rechtermuisknop te klikken op de activiteit en dan aan te duiden om de activiteit te dupliceren
– (n=2): SHIFT-toets

Conclusie:
De CRTL-toets wordt duidelijk meer gerelateerd aan kopiëren in vergelijking met de SHIFT-toets. Drie van de 12 personen stelden echter voor om een andere werkwijze te hanteren. Het klikken met de rechtermuisknop op een activiteit zou een lijstje tonen met de acties die voor de activiteit ondernomen kunnen worden. Daar zou dan de optie staan om de activiteit te dupliceren. De gedupliceerde activiteit dient dan wel nog naar de juiste dag versleept te worden. Het nadeel van deze techniek t.o.v. de CRTL-toets is dat het een stap langer duurt om een activiteit te kopiëren naar een andere dag. Het nadeel van de CRTL-toets t.o.v. deze techniek is dan weer dat gebruikers hoogstwaarschijnlijk niet weten dat het kopiëren van een activiteit op deze manier mogelijk is. De combinatie CRTL-toets en verslepen is namelijk geen bekende techniek, terwijl de rechtermuisknop actie reeds wordt gebruikt in programma’s als Google Drive [1] en Apple Calendar [2]. Omdat beide technieken voor- en nadelen hebben, kan ervoor gekozen worden om beide mogelijkheden aan te bieden.

8. De drukte van het dashboard
In de doelstelling van deze evaluatie werd vermeld dat er opnieuw zou worden gevraagd of het ontwerp te druk overkomt. Acht van de 12 personen gaven aan dat het dashboard niet te druk overkwam, terwijl de overige vier het omgekeerde aangaven. Opmerkelijk is dat volgens drie van deze vier personen deze drukte vooral veroorzaakt werd door de drukke invulling van de details van een activiteit aan de rechterzijde van het ontwerp. Daar worden de verschillende gegevens op zeer korte afstand van elkaar weergegeven, waarbij het tekstvak van de notities alle aandacht naar zich toe blijkt te trekken. Deze laatste opmerking werd nog niet gegeven in vorige prototypes, hoogstwaarschijnlijk omdat dit tekstvak toen nog geen waarde bevatte. Omdat het tekstvlak te klein is, moeten gebruikers door de persoonlijke notities scrollen terwijl er belangrijke informatie in kan staan.

Een mogelijke oplossing is om deze persoonlijke notities in een apart tabblad onder te brengen. Dit tabblad is belangrijker voor het dashboard dan het tabblad waar de route van de activiteit kan worden opgevraagd. Het bekijken van de echte details van een activiteit, inclusief grafieken en de route, werd reeds goed uitgewerkt door andere softwareproducenten. Daarom ligt het ook verder van het doel van dit dashboard en kan ervoor gekozen worden om dit tabblad te vervangen door een tabblad van de persoonlijke notities. Deze strategie helpt de twee bovengenoemde problemen op te lossen. Ten eerste komt er meer plaats vrij voor de details van een activiteit, waardoor de verschillende gegevens meer kunnen worden gespreid. Ten tweede is er meer ruimte voor de persoonlijke notities, waardoor de nood om te scrollen in het tekstvlak kleiner wordt. Bij de evaluatie van het volgende prototype kan er getest worden of deze oplossing wel degelijk ten goede komt van de drukte in het dashboard.

9. SUS questionnaire
susscore

Een boxplot van de SUS-scores staat weergegeven in bovenstaande grafiek. Deze evaluatie werd afgesloten met een gemiddelde SUS-score van 84,6. Twee van de 12 testpersonen waren minder tevreden over de integratie van de verschillende functies in het dashboard en gaven een score van 70. De koppeling tussen de verschillende delen van het dashboard zal in het volgende prototype worden aangepakt. Dit zal worden besproken in het ontwerp van het tweede digitaal prototype. Deze gemiddelde SUS-score ligt in het gebied van uitstekend [1].

7) Algemene conclusie

Deze evaluatie bracht een aantal nieuwe problemen aan het licht. Enkele van deze problemen waren het gevolg van de digitalisering van het laatste papieren prototype. Omdat deze evaluatie werd uitgevoerd met mensen buiten het doelpubliek, zullen niet alle problemen worden aangepakt in de uitwerking van het volgende prototype. Er zal worden afgewacht of deze problemen zich ook voordoen bij de evaluatie van het volgende ontwerp met triatleten.

Eén van de problemen van het vorige papieren prototype, namelijk de onduidelijke koppeling tussen een activiteit en de details ervan (zie 2), kwam opnieuw voor in dit prototype. Dit zal aangepakt worden in het volgende prototype. Merk op dat het probleem van de fysieke proeven waarbij maar één afstand per sport mogelijk was, zich niet heeft voorgedaan in deze evaluatie met computerwetenschappers. Hierin wordt het duidelijk dat de invalshoek waaruit beide groepen het dashboard bekijken, verschillend is. Deze verschillende soorten van inbreng is voordelig voor de kwaliteit van het uiteindelijke dashboard.

Referenties

[1] https://drive.google.com

[2] http://support.apple.com/kb/HT2513

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s