PP2: Doel en methode

Het ontwerp van het tweede papieren prototype werd in deze blogpost voorgesteld. Dit ontwerp heeft een heel ander uitzicht dan het ontwerp van het eerste papieren prototype. Het is dus belangrijk om dit opnieuw te testen met gebruikers uit het doelpubliek. In deze blogpost zal het doel van deze evaluatie uiteengezet worden, alsook de manier waarop de evaluatie zal worden aangepakt.

1) Doel van de test

Ten opzichte van het vorige prototype bevat dit prototype minder informatie en wordt het op een andere manier voorgesteld. Daarom is het belangrijk om na te gaan of de nieuwe voorstelling duidelijk is in gebruik bij het doelpubliek. Zo zijn de ontwerpcriteria ‘data captatie’ en ‘plannen van activiteiten’ grondig gewijzigd. Het doel van deze evaluatie ligt daarom sterk in het ontdekken van eventuele problemen bij het plannen van activiteiten en het toevoegen van resultaten van deze activiteiten. Dit komt neer op het gebruiken van de kalender in het gedeelte “My planning & progress”. Daarnaast is het mogelijk om in dit prototype de details op te vragen van een activiteit. Er zal dus worden nagegaan of de koppeling tussen een activiteit en de details ervan gevonden wordt.

Een belangrijk nieuw concept in het dashboard zijn de fysieke proeven waarvan de tijden worden weergegeven op een grafiek. Vermits dit concept sterk bijdraagt tot het ontwerpcriterium van ‘evolutie bekijken’, zal deze nieuwe invulling uitgebreid aan bod komen in deze evaluatie. Andere concepten zoals wedstrijden, het vooropstellen van doelen en het verdienen van badges werden niet meer opgenomen in dit ontwerp. Deze evaluatie zal nagaan of dit een goede beslissing was, namelijk door te controleren of ze niet worden gemist door de triatleet. Het verwijderen van deze concepten had als doel om het ontwerp te ontlasten van drukte. Deze evaluatie heeft daarom ook als doel om te controleren of de gebruikers het ontwerp nog steeds te druk vinden.

2) Gebruikte methode

De volgende methodes worden gebruikt in deze evaluatie:

  • Think-aloud methode waarbij gebruikers moeten beschrijven wat ze denken dat er staat weergegeven
  • Think-aloud methode tijdens het uitvoeren van enkele opdrachten met het ontwerp
  • Achteraf gerichte vragen stellen omtrent het nieuwe ontwerp en het ontbreken van informatie
  • De gebruiker dient achteraf ook een SUS questionnaire in te vullen

3) Motivering van de gebruikte methode (rationale)

De think-aloud methode waarbij gebruikers moeten beschrijven wat ze zien is zeer nuttig bij het testen van de kalender. Omdat de kalender een heel belangrijk onderdeel is van het dashboard, moet er worden nagegaan of de gebruiker begrijpt wat er in de kalender staat weergegeven en hoe dat gerelateerd kan worden aan de andere onderdelen in “My planning & progress”. Ook bij het uitvoeren van gerichte taken is de think-aloud methode een goede manier om te testen op welke manier gebruikers deze taken volbrengen en hoe de applicatie wordt gebruikt. Deze methode geeft op een snelle manier informatie waaruit gebruiksproblemen onderscheiden kunnen worden.

Het gebruik van een SUS questionnaire helpt ook om een idee te krijgen omtrent de usability van het ontwerp. Het resultaat van deze vragenlijst geeft een indicatie over de consistentie en de simpliciteit van het ontwerp. Dit is belangrijk omdat consistentie en simpliciteit één van de ontwerpcriteria is (zie deze blogpost).

Gerichte vragen over het ontwerp worden vooral gebruikt om na te gaan of de gebruiker dit ontwerp te druk vindt. Dit was een belangrijke kritiek op het eerste papieren prototype, vandaar dat deze vraag opnieuw zal worden gesteld. Daarnaast zal er ook gepolst worden naar het ontbreken van bepaalde informatie op het dashboard, alsook de het toegevoegde concept van fysieke proeven.

4) Wat?

Er volgt een bondig overzicht van de vragen die tijdens de evaluatie werden gesteld, alsook de taken die de gebruikers per onderdeel moesten uitvoeren.

Progress – Planning – Detail
– Think-aloud: Wat wordt er in de bovenste kader allemaal getoond. Is dit snel duidelijk?

Met deze vraag worden de volgende zaken gecontroleerd:

  • De gebruiker snapt de relatie tussen planning en progress
  • De gebruiker begrijpt hoe de planning (kalender) is opgebouwd
  • De gebruiker ziet de koppeling tussen een activiteit uit de planning en de details van deze activiteit aan de rechterzijde van het dashboard

Deze opdracht draagt bij tot het controleren van de kwaliteit van de ontwerpcriteria ‘data captatie’, ‘interactiviteit’ en ‘plannen van activiteiten’.

Plannen van een activiteit
– Een nieuwe activiteit inplannen
– Het wijzigen van een activiteit

Deze opdrachten hebben een rechtstreeks verband met het ontwerpcriterium ‘plannen van activiteiten’. Vermits de gebruiker eerst een activiteit moet inplannen alvorens er resultaten van toe te voegen, hebben deze opdrachten ook onrechtstreeks invloed op het ontwerpcriterium ‘data captatie’.

Toevoegen van de resultaten van een (geplande) activiteit
– Manueel toevoegen van een resultaat
– Toevoegen van een resultaat door het inladen van een bestand dat werd gegenereerd door een sporthorloge/gps

Het toevoegen van een resultaat heeft rechtstreeks invloed op het ontwerpcriterium ‘data captatie’.

Navigeren doorheen de planning en bekijken van tijdsverdeling
– Het opzoeken van een activiteit die in een eerdere week werd afgelegd
– Zoeken van de grafiek waarop de tijdsverdeling van de drie disciplines is weergegeven
– Think-aloud: Wat staat er weergegeven op de grafiek en heeft de grafiek een meerwaarde?

Beide opdrachten brengen bij tot het ontwerpcriterium van ‘evolutie bekijken’.

Bekijken van de details van een activiteit
– Opzoeken van een bepaalde waarde uit de details
– Gebruik maken van de tabbladen in de details

Deze opdrachten dragen bij tot het ontwerpcriterium ‘interactiviteit’.

Persoonlijke eigenschappen opslaan
– Think-aloud: wat betekenen de vier symbolen die staan weergegeven? Andere eigenschappen die je zou willen opslaan?
– Het toevoegen van de ochtendpols op de huidige dag
– Het toevoegen van het gewicht op de vorige dag
– Het terugkeren van een subscherm naar het hoofdscherm m.b.v. de links-georiënteerde pijl (cfr. ontwerp pp2)

Deze opdrachten behoren tot de ontwerpcriteria ‘data captatie’ en ‘evolutie bekijken’.

Inschatten en vergelijken van trainingsintensiteit
– Think-aloud: Tot welke personen behoren de twee rijen waarvan de waarden staan weergegeven?
– Gebruik maken van de slider om de gegevens in een andere tijdsperiode te laten berekenen
– Vergelijking met de gemiddelde gebruiker, gebruik makend van de filter

Deze taken hebben te maken met de ontwerpcriteria ‘interactiviteit en aanpasbaarheid’ en ‘evolutie bekijken’.

Inschatten van conditietoename
– Think-aloud: Vind je dit een goede manier om de vooruitgang in fysieke conditie te ontdekken?
– Gebruik maken van tabbladen en slider
– Het inplannen van een fysieke proef zodat het resultaat wordt opgenomen in de grafiek

Deze opdrachten hebben invloed  op volgende ontwerpcriteria: ‘interactiviteit en aanpasbaarheid’, ‘evolutie bekijken’ en ‘plannen van een activiteit’.

Gerichte vragen achteraf
– Welke indruk geeft dit design? Is het te druk? Nodigt het uit om het te gebruiken?
– Zijn er bepaalde concepten die je ook graag zou willen zien op het dashboard, maar die niet aan bod zijn gekomen?

Advertenties

Een gedachte over “PP2: Doel en methode

  1. Pingback: DP1: Doel en methode | Quantified Self

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s