Enquête: huidige resultaten

Mijn enquête staat nu bijna een week open voor reacties en ik heb momenteel 66 triatleten kunnen bereiken. Mijn oproep via Twitter werd al meer dan 15 keer gedeeld door voor mij bekende en onbekende personen.

Ik heb besloten om statistieken op te stellen van de antwoorden die tot nu toe werden gegeven. Hiervoor zullen enkele van de vragen overlopen worden en wordt er besproken welke antwoorden hierop werden geformuleerd. Bij elke vraag word telkens getracht de meest opvallende of waardevolle informatie te bespreken. Niet elk element uit een grafiek zal in detail worden besproken.

1) Hoe omschrijft u het niveau waarop u aan triatlon doet?
42% van de ondervraagden gaf aan op een recreatieve manier aan triatlon te doen. Competitieve triatleten werden met 58% vertegenwoordigd. Deze enquête bevat dus ongeveer evenveel invloeden van beide categorieën. Het is een voordeel om rekening te kunnen houden met de stem van beide groepen.

1_niveau

2) Wat is het doel van uw trainingen?
Maar liefst 82% gaf aan sneller te willen worden in alle 3 sportdisciplines. De mogelijkheid tot het maken van een goede analyse van de resultaten lijkt dus belangrijk. Doordat triatleten hun resultaten grondig kunnen analyseren, hebben ze de mogelijkheid om gepaste acties te ondernemen die hun niveau naar omhoog brengen.

2_doel

3) Op basis van welke lichaamseigenschappen traint u?
Op deze vraag was meer dan één antwoord mogelijk en werden de eigenschappen per sportdiscipline aangegeven. Alle vernoemde eigenschappen kunnen overwogen worden om op te nemen in mijn eigen applicatie, bijvoorbeeld bij het opslaan van een bepaalde activiteit.

Lopen
85% loopt met een hartslagmeter om op basis van hartslag te kunnen trainen. De hartslag is dus een zeer populaire eigenschap om de looptraining op te baseren. Het zal daarom belangrijk zijn om dit aspect grondig uit te werken bij het opslaan van looptrainingen in mijn eigen applicatie. Ook 17% geeft aan zich te baseren op het gevoel tijdens een looptraining. Hierbij is het belangrijk dat deze atleten de kans krijgen om hun gevoel te uiten bij het opslaan van een training.

3_eigenschappen_lopen

Fietsen
Ook bij het fietsen komen hartslag en gevoel naar voor om trainingen op te baseren. Daarnaast maken 27% van de atleten gebruik van de wattage-meting of trapfrequentie. Hiervoor is echter specifieke apparatuur nodig, waardoor vele atleten zich niet kunnen baseren op deze eigenschap. Het is echter wel nuttig om de mogelijkheid te bieden deze informatie op te slaan bij een fietsactiviteit.

3_eigenschappen_fietsen

Zwemmen
Opmeetapparatuur bij het zwemmen is nog zeer beperkt. Momenteel beginnen sportfabrikanten ook in te zetten op zwemhorloges. Vermits dit nog een zeer recent gegeven is, worden ze momenteel nog maar nauwelijks gebruikt door de triatleten (slechts twee van de ondervraagden). Ook het meten van de hartslag onder water is moeilijk met een hartslagmeter waarbij de band zich rond de borstkast bevindt.

Daarom blijkt dat veel atleten puur op gevoel zwemmen (56%). “Gevoel” bevat o.a. het baseren op kracht en techniek. Daarnaast zwemmen triatleten vaak in clubverband waar de clubtrainer specifieke zwemschema’s oplegt. Hierbij dienen de atleten verschillende afstandsreeksen af te leggen met een bepaalde snelheid of tempo (opgenomen onder “tijdsdoelstelling”).

3_eigenschappen_zwemmen

5 van de ondervraagden gaven ook aan dat ze op regelmatige basis lactaattesten lieten afnemen. Op basis van die resultaten kunnen ze dan de trainingen aanpassen om hun doelen te bereiken.

4) Combineert u de sport met een eetschema?
Slechts 21% geeft aan gebruik te maken van een eetschema in combinatie met de sporttrainingen. Het integreren van een voedingsdagboek in mijn applicatie zal daarom eerder een mogelijke uitbreiding zijn.

4_eetschema

5) Maakt u gebruik van een sportschema om te trainen?
83% van de ondervraagden gebruikt een vooropgesteld sportschema tijdens de training. Het is daarom belangrijk dat de functionaliteit om sportschema’s in te geven en op te slaan beschikbaar moet zijn. Op die manier kunnen verschillende schema’s met elkaar vergeleken worden. Een andere optie is om een sportschema aan de atleet aan te bieden, zoals door RunKeeper wordt gedaan. Het is hierbij echter zeer moeilijk om een aangepast sportschema voor elke individuele atleet te voorzien.

5_sportschema

6) Heb je een vaste planning die je wekelijks (of in een ander tijdsinterval) afwerkt?
Een vaste planning wordt door 65% van de ondervraagden nageleefd. Bij de personen die negatief antwoorden op deze vraag werd vaak vermeld dat ze wel gebruik maken van een planning aan het begin van de week, maar dat deze weekplanning niet vast blijft doorheen heel het jaar. Ook worden veel trainingen (vooral in het zwemmen) in clubverband afgelegd, waardoor de planning reeds op voorhand vast ligt. Op basis van deze cijfers moet het mogelijk zijn om activiteiten op voorhand in te plannen (bijvoorbeeld door het opstellen van weekdoelen). Atleten kunnen dan nagaan of ze de vooropgestelde planning (en de bijhorende doelen) behalen.

6_planning

7) Welke eigenschappen over uzelf houdt u bij?

7_eigenschappen_loggen

Bovenstaande grafiek geeft alle eigenschappen weer die door de ondervraagden werden bijgehouden over zichzelf of over hun gepresteerde activiteiten. De meest populaire eigenschappen zijn hartslag, afstand en duur. Informatie over de hartslag kan gaan over de verdeling van de hartslag binnen de hartslagzones tijdens een training, alsook de gemiddelde- en maximale hartslag. Afstand en duur worden voornamelijk gebruikt om na te gaan of de geplande afstand wordt gehaald en in welke tijd deze werd afgelegd.

Ondanks dat slechts 21% van de ondervraagden gebruik maken van een eetschema, blijkt het bijhouden van het lichaamsgewicht een relatief populaire eigenschap (42%). Hierbij gaven de meeste atleten aan het gewicht op een wekelijkse basis op te slaan. Het opslaan van het gewicht kan in mijn eigen applicatie worden geïntegreerd. Daarbij moet het mogelijk zijn om in te stellen in welk tijdsinterval het gewicht moet worden opgevraagd (bijvoorbeeld op wekelijkse basis).

17% van de atleten noteerde elke dag de ochtendpols. Op basis van de ochtendpols is het namelijk mogelijk een idee te krijgen hoe lang het duurt om te recupereren van een bepaalde inspanning. Op die manier kunnen atleten beslissen welk soort training die dag het beste effect zal hebben. Opmerkelijk is dat alle personen die aangaven de ochtendpols bij te houden competitief aan triatlon doen. Door deze waarde op te vragen in mijn applicatie kan het ook recreanten aanzetten om hiervan gebruik te maken en op die manier beter te luisteren naar hun lichaam.

Ook bijna 20% van de atleten beschrijft na elke training het gevoel dat ze er aan overhouden. Met deze eigenschap kunnen er onder meer vermoeidheidsproblemen worden opgespoord. Het kan ook een indicatie zijn voor de vooruitgang van de conditie: indien het gevoel na een training veel beter is dan het gevoel na dezelfde training in de vorige maand, dan kan dit een indicatie zijn dat de conditie is toegenomen.

De overige eigenschappen zoals het weer (5%), de gemoedstoestand (6%), de uitgerustheid (5%), de slaapkwaliteit (5%) etc. worden in mindere mate bijgehouden door de ondervraagden. Nochtans kan het nuttig zijn om ook deze eigenschappen op te nemen in mijn eigen applicatie. Bijvoorbeeld: wat is de invloed van externe factoren op de prestaties? Als het goed weer is, loopt de atleet dan beter dan wanneer het slecht weer is?

Eigenschappen die door slechts 1 persoon werden genoemd, zijn niet opgenomen in de grafiek. Bij elke activiteit kan echter plaats voorzien worden voor bijkomende notities die de atleet wenst te maken. Op die manier kan iedereen ontbrekende informatie opslaan.

8) Gebruikt u zelf applicaties die u helpen bij het opslaan van deze eigenschappen? Welke?

8_applicaties

Op deze vraag werd er zowel geantwoord met bestaande applicaties voor smartphone en computer, als met namen van sportapparatuur-fabrikanten. Beide antwoorden zijn nuttig: applicaties die vrij vaak worden gebruikt, kunnen aan een analyse onderworpen worden. Daarnaast kan er in mijn eigen applicatie de mogelijkheid gegeven worden om data te importeren die werd opgeslagen door de specifieke apparatuur.

Er zijn twee fabrikanten die naar voren komen: Garmin met 35% en Polar met 17%. Hierbij gaven de meeste atleten aan dat ze tevreden zijn over het toestel. Het kan dus nuttig zijn om na te gaan welk soort bestanden beide fabrikanten gebruiken om de data te exporteren. Dergelijke bestanden zouden dan mogelijks geïmporteerd kunnen worden in mijn eigen applicatie.

Applicaties zoals Strava (22%), TrainingPeaks (12%) en RunKeeper (6%) worden het meest gebruikt door de ondervraagden. Strava en RunKeeper werden echter eerder al geanalyseerd in de vergelijkende studie van bestaande applicaties. TrainingPeaks is een web-applicatie met een heel ruime functionaliteit: het opslaan van wat een persoon eet, opslaan en analyseren van activiteiten, contact met coaches, etc.

Heel opvallend is het gebruik van Excel (32%). Dit wil zeggen dat triatleten ofwel geen weet hebben van bestaande applicaties, ofwel liever hun eigen structuur hanteren. Indien mijn applicatie ook dezelfde informatie kan weergeven en triatleten open staan voor nieuwe, eenvoudig te gebruiken applicaties, dan is er wel potentieel om deze Excel-gebruikers te betrekken in mijn eigen applicatie.

9) Neemt u soms een smartphone mee tijdens de sportactiviteit om dergelijke applicaties te gebruiken?
76% van de ondervraagden maakt geen gebruik van een smartphone tijdens de activiteiten. Uit de vorige vraag blijkt dat triatleten tijdens de training meer gebruik maken van een sporthorloge of sport-GPS. Het lijkt dus minder interessant om een applicatie voor de smartphone te ontwikkelen die de atleet tijdens de training informatie verschaft. Een beter idee lijkt een applicatie die de atleet voor en na de activiteit een dienst kan bewijzen. Dit kan een smartphone-applicatie zijn, maar ook een web-applicatie die in de browser geopend kan worden, of een combinatie van beide.

9_smartphone

10) Misschien de belangrijkste vraag: Zijn er bepaalde zaken die (in bestaande applicaties) ontbreken?
5 personen gaven te kennen dat ze het vergelijken van resultaten tussen verschillende trainingen missen in bestaande applicaties. Het vergelijken is echter een belangrijk punt voor een triatleet: zoals eerder aangetoond willen meer dan 82% van de ondervraagden beter worden in alle sporten. Door verschillende prestaties met elkaar te vergelijken, kunnen ze nagaan of hun prestaties er op vooruitgaan.

Nog 5 andere personen willen meer mogelijkheden om de toename in conditie na te gaan. Hoe goed is de huidige conditie t.o.v. de conditie exact een jaar geleden? Dit kan worden nagegaan door prestaties te vergelijken in de tijd. Een andere mogelijkheid (zoals 3 personen vermeld hebben) is gebruik te maken van een fitheidsmeter. Bij de analyse van de Polar Beat applicatie in de vergelijkende studie van bestaande applicaties, werd duidelijk dat Polar Beat dergelijke functionaliteit aanbiedt. Dit is ook een mogelijkheid om toe te voegen in mijn eigen applicatie. Op die manier krijgen triatleten een beter idee van hun huidige conditie en kunnen ze dit gebruiken om te pieken naar een wedstrijd.

6 triatleten vermeldden het gebrek aan het inplannen van persoonlijke trainingen. Ook de inhoud van de trainingen (het trainingsschema) zouden ze graag op voorhand ingeven. Een voorbeeld hiervan is het ingeven van de tijd die in elke hartslagzone dient gelopen te worden.

Tenslotte vermeldden 4 triatleten dat het niet mogelijk was om in bestaande applicaties alle gewenste informatie over een activiteit op te slaan. In mijn eigen applicatie zou er bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen zijn dat gebruikers zelf eigenschappen kunnen definiëren bij een activiteit. Een andere mogelijkheid is om bij elke activiteit bijkomende opmerkingen toe te laten die de gebruiker zelf kan neerschrijven.

Advertenties

2 gedachtes over “Enquête: huidige resultaten

  1. Pingback: Opstellen van ontwerpcriteria | Quantified Self
  2. Pingback: Doel van mijn thesis | Quantified Self

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s